window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-GY7MNL57H8'); window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-GY7MNL57H8');

De ontwikkelingen gaan door Een aantal mijlpalen

De geldende richtlijnen zijn natuurlijk van Invloed op de huidige planning. Wat we vandaag opschrijven kan morgen weer anders zijn. De eerste stap vanaf nu is de goedkeuring op de stedenbouwkundige visie door het college van B&W. Zodra hier meer duidelijkheid over is, informeert de projectontwikkelaar de omwonenden.

25 maart 2020

Hieronder alvast de belangrijkste stappen in chronologische volgorde uiteengezet:

✓ Concept bestemmingsplan ter goedkeuring naar de gemeente Valkenswaard
Behandeling stedenbouwkundigplan
✓ Na goedkeuring op stedenbouwkundig besluit informeren buurt
✓ Uitwerken ontwerpen voor welstand door Marquart Architecten
✓ Ontmantelen pand door Driessen
✓ Asbestinventarisatie
✓ Indienen sloopmelding
✓ Voorbereiding sloop
✓ Start sloop (rondom bouwvak)
✓ Vaststellen projectnaam

De hierboven genoemde stappen blijven we natuurlijk aanvullen en updaten zodra er meer zicht is op een concreet vervolg. We houden u graag op de hoogte via deze website, de nieuwsbrief en via onze Facebook pagina.