window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-GY7MNL57H8'); window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-GY7MNL57H8');

26 januari 2021

Belangrijke stap in ontwikkeling nieuwbouwplan de Valkenier

Er is een belangrijke stap gezet in de ontwikkeling van het nieuwbouwplan de Valkenier aan de Parallelweg Noord in Valkenswaard. De afgelopen maanden zijn er onderzoeken uitgevoerd en is er gewerkt aan de voorbereidingen voor het wijzigen van het bestemmingsplan.

De gemeente Valkenswaard heeft hiervoor nu de eerste stap genomen door de ter visie legging van het voorontwerp bestemmingsplan. Het plan, dat uit gaat van 46 appartementen met parkeerkelder en 16 grondgebonden woningen, ligt digitaal ter inzage.

Op het terrein van de voormalig Driessen autogarage is ondertussen een deel van het pand gesloopt. Voor de sloop van het resterende gedeelte heeft Provincie Noord-Brabant reeds een ontheffing afgegeven. Dit gedeelte wordt vanwege de aanwezigheid van een vleermuis in een later stadium gesloopt. De ontwikkelaar volgt hiermee de bestaande protocollen en wordt hierin bij gestaan door een gecertificeerd adviesbureau. Er is onder andere voor een nieuw onderkomen voor de vleermuis gezorgd doormiddel van vleermuiskasten. Door tijdig te anticiperen op de situatie is de planning niet in het gedrang gekomen.

Gebr. van Stiphout Projectontwikkeling is gevestigd in het Brabantse Sint-Oedenrode. Ze hebben meer dan 50 jaar ervaring in het ontwikkelen en bouwen van woningen en zijn met name gespecialiseerd in gebiedsontwikkeling en binnenstedelijke herontwikkeling. Om woondromen te verwezenlijken werken ze intensief samen met gemeenten, architecten, woningcorporaties en het bedrijfsleven.

Voor meer informatie over het project kunt u de terecht op de projectenwebsite van de Valkenier www.wonenindevalkenier.nl, u kunt zich hier ook inschrijven voor de digitale nieuwsbrief.